KCDKCD 3

Het KCD zoals het is


Carnaval

’s Morgens kwamen we toe en de helft van de kinderen was al verkleed. Vele jongens waren verkleed in een vrouw,
en bij de kleuters was Mega Mindy het populairst.
Wij moesten wachten tot de middag om ons te verkleden omdat we eerst nog zwemmen hadden die dag.
’s Middags mochten ook wij ons eindelijk verkleden.
Toen we klaar waren brak het moment aan waarop iedereen had gewacht: de grote stoet!
Het was een hele fijne stoet. Wij hebben in die stoet de kleutertjes van juf Marie-Jeanne een handje gegeven.
De kindjes waren schattig!

IMG_4266

 
Ook de juffen en meesters waren leuk verkleed. Meester Kevin was een janet, meester Jan een disco-man,
onze juf was roodkapje, anderen waren dan weer een clown, enz.
 
Na de stoet was er carnavalmuziek. We hebben allemaal gedanst en gefeest. De mama’s van het oudercomité,
die verkleed waren als ma Flodder, deelden aan iedereen pannenkoeken uit: mmmmmm!
 
 
IMG_4245IMG_4253IMG_4276
 
Nadien was het aan de meesters. Zij waren op het dak geklommen om met snoepjes te gooien.
Alle kinderen riepen om de snoepjes naar hen te gooien.
Er werd ook wel wat geduwd en getrokken… Onze juf stond ook op het dak. Zij maakte de foto’s.
 
Na de snoepjesworp gingen we verder met zingen en feesten. In verschillende treintjes dansten we over de speelplaats.
Iedereen heeft zich goed geamuseerd.  
We kijken al uit naar het volgende carnavalsfeest!!!

IMG_4277IMG_4287

 
 
Dries, Cyril en de andere kinderen van 5C.
 

MOS project

Wat is Mos?
Milieuzorg Op School.
Als MOS-school vinden wij het belangrijk om kinderen bewust te maken van de huidige milieuproblemen. Samen met hen willen wij het milieu in en rond de school bekijken, eventuele problemen aanpakken en tot een oplossing komen. Wat doen we nu op onze school? Elke maand brengt Mosje, onze mascotte, een aandachtspunt i.v.m. afvalpreventie aan.Voor de maand november staat het volgende in de kijker: ”Steek je boterhammen in een doos…anders wordt Mosje boos”. Gelieve dus het lunchpakket in een brooddoos te stoppen en geen aluminiumfolie meer te gebruiken. Elke maand staat een ander aandachtspunt centraal vb. koekje in een doosje, sorteren in de klas,…Dit project kan enkel lukken mits een goede samenwerking tussen de kinderen, de ouders en de school. Als jullie dit samen met ons doen, kleuren wij dit schooljaar groen!!!

Lees meer op de site Moswijzer

 

mos

 
De kangoeroeklas
In de Kangoeroeklas krijgen “hoogbegaafde”/ “meerbegaafde” kinderen specifieke opdrachten en taken die niet haalbaar zijn binnen een gewone klas.Op aanvraag van de leerkracht van uw kind en naargelang de resultaten van een IQ-test kan uw kind toegelaten worden om deel te nemen aan de activiteiten van de Kangoeroeklas.Dit houdt in dat uw kind wekelijks anderhalf uur de eigen klas verlaat om deel te nemen aan de activiteiten van de Kangoeroeklas. Er wordt verwacht dat de kinderen die naar de kangoeroeklas komen, thuis zelfstandig de in de klas gemiste klasopdrachten verwerken.Afspraken hieromtrent staan in de kangoeroe-agenda.Uw kind krijgt uitbreidingsoefeningen wiskunde en taal (somplex en plustaken) aangeboden, die het op eigen tempo verwerkt. Aan deze uitbreidingsleerstof kan ook thuis gewerkt worden,maar enkel mits toelating van de ouders.De kangoeroewerking wordt regelmatig geëvalueerd teneinde uw kind niet te veel te belasten. 

 

film_kan

Voor de deelname aan de Kangoeroeklas hebben wij echter de toelating van de ouder(s) nodig en de resultaten van een IQ-test. Een van de projecten was dit jaar de school voorstellen aan de hand van verschillende media. Zo maakten zij ook een film over onze school. Klik op de foto boven om de film te starten.
 
Zorgklas

Ik stel mij vragen, ik maak mij zorgen!

 • Wie gaat naar de taakklas?
 • Wat leert mijn kind daar?
 • Hoe kan ik mijn kind thuis op de juiste manier helpen?

Herkent u deze vragen? Lees dan onderstaande informatie.

 • Kinderen met leermoeilijkheden bij lezen, schrijven, rekenen komen in overleg met directie, klastitularis en CLB naar de taakklas. Kinderen die langdurig afwezig zijn komen eveneens naar de taakklas.
 • Na overleg met de directie en samen met de klastitularis organiseert de taakleraar differentiatie- activiteiten zodanig dat nadelen, die mogelijk ontstaan door het verlaten van de klasgroep vermeden worden.
 • De taakleraar begeleidt de kinderen voor het bijwerken van tekorten in de basisleerstof. Dit kan gebeuren:
  • ofwel in een afzonderlijk lokaal, individueel of in kleine groepjes volgens de noodwendigheden die uit de M.D.T. besprekingen voortvloeien. (M.D.T. = directie, klastitularis, taakleerkracht, CLB)
  • ofwel in de eigen klas in afspraak met de titularis.
 • De taakleraar komt gedurende de maand september regelmatig in het 1ste leerjaar om de kinderen te helpen bij aanvankelijk schrijven, lezen, rekenen. In het 1ste, 2de , 3de leerjaar worden ook schoolvorderingstesten afgenomen. In de 3de kleuterklas helpt de taakleraar bij voorbereidend schrijven en neemt zij ook schoolrijpheidstoetsen af.
 • Als ouder word je ervan op de hoogte gebracht dat je kind individueel kan worden bijgewerkt in de taakklas. Via het rapport en persoonlijke gesprekken word je als ouder geregeld geïnformeerd in verband met de vorderingen van je kind.

Beste ouder, de school verwacht ook wat van jou!

 • Als school hechten wij zeer veel belang aan de emotionele ondersteuning die ouders hun kind kunnen bieden: een warme, affectieve benadering, het positief steunen, motiveren, stimuleren, blijven geloven in de mogelijkheden, het aanbieden van goede structuren (werken en ontspanning elk op zijn tijd) zodat het kind evenwichtig kan blijven, het probleem niet opblazen.
  Dit zijn heel wat verwachtingen, daarom zetten we enkele tips op een rijtje.
  • Blijf vooral ouder
   Jouw kind is meer dan een leerprobleem. De opvoeding mag niet helemaal in het teken van het schoolse leren gaan staan. Er moeten leuke dingen gebeuren, en die mogen zeker niet altijd aan rapportcijfers gekoppeld worden.
  • Tracht regelmatige en rustige momenten te vinden voor leren en huiswerk maken
   Een kind dat leermoeilijkheden heeft, laten huiswerk maken terwijl jij aan het koken bent en zijn broertje mag spelen is zoeken naar moeilijkheden. Soms is het beter je kind te laten spelen en aan het huiswerk te beginnen als jij tijd hebt
  • Werk samen met de leerkracht en de taakleerkracht
   Als je je kind helpt, kan je best dezelfde uitleg en hulpmiddelen gebruiken als op school
  • Zorg dat het extra helpen thuis geen bron van spanning wordt
   Extra oefenen thuis gebeurt best met zaken die het kind al redelijk onder de knie heeft, waar het op automatiseren aankomst. Dit soort oefeningen kan vaak op een prettige manier gebeuren.
  • Geloof niet direct in wonderen
   Leerproblemen zijn vaak hardnekkig. Veel oefenen is meestal de boodschap. Elke vooruitgang is een reden tot blijdschap.

Nog vragen?


Kom dan even praten

Interessante linken  CLB
 
Boerderij-,Zee-,Bosklassen
 
 
Sport op school
een greep uit het aanbod:
 
 • tafeltennis 
 • dans
 • veldloop
 • schaken
 • netbal
 • zwemmen
 • sportdag

Klik hier 

© Copyright 2014 | KCD | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved