KCDKCD 3

Algemene informatie


   

 

 

K.C.D.
Kleuter en lager
Collegestraat 19
9470  Denderleeuw
Tel: 053/67 06 10
Fax: 053/68 59 09
email:
info@kcd.be

 

 

 

 

                

 

Directie: Joris Breynaert
  Ann Van Durme
   

 

De schooluren Toegang tot school
Toezichten Voor- en naschoolse opvang
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Inschrijvingen 
Middagverblijf en eetmalen Ouderavond
   
   
   

 

 De Schooluren      
   Voormiddag    Namiddag
 Maandag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Dinsdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Woensdag  8.30 uur tot 11.40 uur    
 Donderdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Vrijdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.00 uur
       
 Top
 Toegang tot de school
 
- in -en uitgang lagere school: via Collegestraat of Nieuwstraat
- in -en uitgang kleuterschool: bij voorkeur via Nieuwstraat maar via de Collegestraat kan ook.
Indien je kleuters brengt via de Collegestraat moet je de kleuters bij het afzetten begeleiden tot op de kleuterspeelplaats. Bij het naar huis gaan, haal je kleuters op aan de klasdeur. Probeer 5 minuten voor het belteken te komen (maar ook niet vroeger!). Ofwel halen grote broer/zus de kleuter(s) op aan de klasdeur en dan komen ze samen met de rij van de lagere school tot aan de straat.
Bij het brengen en afhalen van de kinderen maken de ouders geen gebruik van:
 
-         In - en uitgang IKSO via slagboom Koningin Astridstraat: de parkeerruimte is voorzien voor de leerkrachten. Gelieve deze vrij te houden.
-         In - en uitrit klooster: dit is privaat terrein.
                                                                                                                                             
We vragen met aandrang dat ouders de oprijlaan van de Collegestraat niet oprijden, maar hun kind aan de straat afzetten en dat onder gelijk welke weersomstandigheden. Deze slechte gewoonte van enkele ouders zorgt voor heel wat wrevel bij ouders die wel rekening houden met de veiligheid van alle kinderen!
 

Een lager schoolkind wordt niet afgehaald op de speelplaats voor of tijdens het vormen van de rijen!

Alle ouders wachten hen op aan de straat.

 
 Top
 
 Toezichten  
 
-         Op de schoolspeelplaats is er toezicht door de leerkrachten elke schooldag vanaf 8u.
-         Tijdens de speeltijden (’s morgens 10.10 u.-10.25u. - ’s namiddags 14.10 u.-14.25 u.)
-         Tijdens de middag is er toezicht dat valt onder het bezoldigde middagtoezicht. De kinderen betalen hiervoor remgeld (€ 0,15 per dag).
          Dit werd in gezamenlijk overleg met het gemeentebestuur vastgelegd. Ook bij uitstappen wordt remgeld gevraagd.
-         Kinderen die ’s middags naar huis gaan, worden op school pas toegelaten vanaf 12.30 uur.
          Tot zolang blijft de poort dicht. Indien zij vroeger op school aanwezig zijn, wordt eveneens 0,15 euro remgeld aangerekend.
-         Op woensdag is er naschools toezicht tot 12.00 uur op de speelplaats.
 
 
 Top
 
 Voor- en naschoolse opvang  
   
In Denderleeuw is deze opvang georganiseerd door de gemeente. Telkens huurt de gemeente een huis in de buurt van de school om de kinderen daar in samenwerking met ‘kind en gezin’ de opvang te verzekeren. De betalingen gebeuren dan ook via de gemeente. De opvang zelf wordt verzorgd door opgeleid personeel van het OCMW.
 
-         ’s morgens vanaf 6.45 uur
-         ’s avonds tot 18.30 uur.
-         De prijs bedraagt € 0,85 per begonnen halfuur.
-         De inschrijving gebeurt bij de verantwoordelijke van de buitenschoolse kinderopvang “De puzzel”, Ten Kouter /OCMW.  Inlichtingen tel. 053/66.33.63.
Adres: Lindestraat 27 - Tel: 053-68 34 86
          Vrijheidstraat 15 - Tel: 053-68 17 25
 
Omwille van problemen met overcapaciteit werd in samenspraak met de gemeente de volgende regeling uitgewerkt:
 
Kinderen die  opvang nodig hebben kunnen onmiddellijk na schooltijd naar de opvang in de Lindestraat gaan of  met de bus opgehaald en naar de Vrijheidstraat gebracht, waar ook de voorschoolse opvang blijft doorgaan. Deze opvang sluit om 18u30.
Twee van onze vaste gediplomeerde begeleidster, zullen met de bus rijden.  Er wordt eveneens een PWA-begeleidster voorzien als begeleiding op de bus.
Alle kinderen van KCD gaan op woensdagnamiddag naar de Lindestraat of Vrijheidsstraat (18u30').
 
Het is in principe mogelijk om de ene keer naar de Lindestraat te gaan en de andere keer naar de Vrijheidstraat, maar dit zal dan wel zeer duidelijk met uw kind en de leerkrachten moeten afgesproken worden, zodat vergissingen vermeden worden. Mede daarom willen wij er toch voor pleiten om voor één opvangplaats te kiezen.
 
Voor de voorschoolse opvang zijn er geen wijzigingen, alles blijft zoals het nu verloopt.
 
 
 Top
 
 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  
   
 De halte "DENDERLEEUW BRANDWEER" is op 50 meter van onze school.  
 De lijn  
 
 Top
 
 Inschrijvingen   
   
Op onze school kan je elk werkdag, mits een telefoontje vooraf, terecht om je kind in te schrijven. In de verlofperiode zijn er georganiseerde inschrijvingen. Inschrijvingsdata komen op de site.
 
 
Inschrijven doe je uiteraard met een bewijs van identiteit (sis-kaart)
Je kleutertje kan je inschrijven vanaf de datum dat het 2 jaar en 6 maand is. Het kan echter pas naar school op één van de volgende wettelijke instapdata:
 
 
-         eerste schooldag van september
-         eerste schooldag na de herfstvakantie
-         eerste schooldag na de kerstvakantie
-         één februari
-         eerste schooldag na het krokusverlof
-         eerste schooldag na de paasvakantie
-         eerste schooldag na Hemelvaart
 
Inschrijvingsdagen schooljaar
 
 
 Top
 
 Middagverblijf en eetmalen  
   
 ‘s Middags kunnen de leerlingen op school blijven. Zij kunnen ofwel een warme maaltijd gebruiken ofwel boterhammen meebrengen. Een warme maaltijd kost € 3,00 voor de kleuters en voor de lagere school. De kinderen mogen zelf een keuze maken om een drankje mee te brengen of drankje in de refter te nemen. Per middag wordt 0,40 euro aangerekend voor het gebruik van een drankje. Ingeblikt fruit of vlees kunnen wij niet toelaten. Een kind dat uitzonderlijk eens blijft eten kan ook een warme maaltijd gebruiken. (secretariaat verwittigen vóór 8.45 u.)
Annuleren van een warme maaltijd kan omwille van ziekte (telefonisch vóór 8.45 u.)
 
 
 Top
 
 Ouderavond  
   
ouderavond voor de kleuterschool  
 
-         Infoavond begin september.
-         In oktober nodigt de kleuterjuf ouders uit van kinderen waarbij ze een probleem vermoedt.
-         In december is een oudercontact voor de ouders van alle kleuters.
-         In maart is er een oudercontact voor de ouders van de derde kleuterklassers.
-         Op het einde van het schooljaar is er oudercontact voor de ouders van alle kleuters.
 
ouderavond voor de lagere school
 
-         Infoavond begin september.
-         Net voor de herfstvakantie nodigt de leerkracht alle ouders uit van kinderen waarbij we ons wat zorgen maken.
-         Laatste week voor de kerstvakantie: oudercontact voor alle ouders.
-         Net voor de paasvakantie: oudercontact voor de ouders van de zorgkinderen.
-         Laatste schoolweek: oudercontact voor alle ouders.
 
   

 

© Copyright 2014 | KCD | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved