KCDKCD 3

Algemene informatie


   

 

 

K.C.D.
Kleuter en lager
Collegestraat 19
9470  Denderleeuw
Tel: 053/67 06 10
Fax: 053/68 59 09
email:
info@kcd.be

 

 

 

 

                

 

 
Directie: Ann Van Durme
   
   

 

De schooluren Toegang tot school
Toezichten Voor- en naschoolse opvang
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Inschrijvingen 
Middagverblijf en eetmalen Ouderavond
   
   
   

 

 De Schooluren      
   Voormiddag    Namiddag
 Maandag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Dinsdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Woensdag  8.30 uur tot 11.40 uur    
 Donderdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.30 uur
 Vrijdag  8.30 uur tot 11.40 uur    12.50 uur tot 15.00 uur
       
 Top
 Toegang tot de school
 
- in -en uitgang lagere school: via Collegestraat of Nieuwstraat
- in -en uitgang kleuterschool: bij voorkeur via Nieuwstraat maar via de Collegestraat kan ook.
Indien je kleuters brengt via de Collegestraat moet je de kleuters bij het afzetten begeleiden tot op de kleuterspeelplaats. Bij het naar huis gaan, haal je kleuters op aan de klasdeur. Probeer 5 minuten voor het belteken te komen (maar ook niet vroeger!). Ofwel halen grote broer/zus de kleuter(s) op aan de klasdeur en dan komen ze samen met de rij van de lagere school tot aan de straat.
Bij het brengen en afhalen van de kinderen maken de ouders geen gebruik van:
 
-         In - en uitgang IKSO via slagboom Koningin Astridstraat: de parkeerruimte is voorzien voor de leerkrachten. Gelieve deze vrij te houden.
-         In - en uitrit klooster: dit is privaat terrein.
                                                                                                                                             
We vragen met aandrang dat ouders de oprijlaan van de Collegestraat niet oprijden, maar hun kind aan de straat afzetten en dat onder gelijk welke weersomstandigheden. Deze slechte gewoonte van enkele ouders zorgt voor heel wat wrevel bij ouders die wel rekening houden met de veiligheid van alle kinderen!
 

Een lager schoolkind wordt niet afgehaald op de speelplaats voor of tijdens het vormen van de rijen!

Alle ouders wachten hen op aan de straat.

 
 Top
 
 Toezichten  
 
-         Op de schoolspeelplaats is er toezicht door de leerkrachten elke schooldag vanaf 8u.
-         Tijdens de speeltijden (’s morgens 10.10 u.-10.25u. - ’s namiddags 14.10 u.-14.25 u.)
-         Tijdens de middag is er toezicht dat valt onder het bezoldigde middagtoezicht. De kinderen betalen hiervoor remgeld (€ 0,15 per dag).
          Dit werd in gezamenlijk overleg met het gemeentebestuur vastgelegd. Ook bij uitstappen wordt remgeld gevraagd.
-         Kinderen die ’s middags naar huis gaan, worden op school pas toegelaten vanaf 12.30 uur.
          Tot zolang blijft de poort dicht. Indien zij vroeger op school aanwezig zijn, wordt eveneens 0,15 euro remgeld aangerekend.
-         Op woensdag is er naschools toezicht tot 12.00 uur op de speelplaats.
 
 
 Top
 
 Voor- en naschoolse opvang -

http://www.denderleeuw.be/loket_files/227

 

Sluitingsdagen: schooljaar 2016-17 (zie site)

 

 
In Denderleeuw is deze opvang georganiseerd door de gemeente.
 
-        Opvang in de Vrijheidstraat 15: 06u45 tot 18u30 - tel: 053/68.17.25
-       Woensdagnamiddag opvang in de Vrijheidstraat tot 18u30
-        Inschrijvingen buitenschoolse kinderopvang “De puzzel”, Ten Kouter, OCMW.  Inlichtingen tel. 053/66.33.63
-        Prijs: € 0,85 per begonnen halfuur, facturatie via het OCMW. 
 
 
 
 
 Top
 
 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  
   
Halte op 50m van de school met regelmatige verbindingen.  
 De lijn  
 
 Top
 
 Inschrijvingen   
   
Op onze school kan je elk werkdag, mits een telefoontje vooraf, terecht om je kind in te schrijven. In de verlofperiode zijn er georganiseerde inschrijvingen. Inschrijvingsdata komen op de site.
 
 
Inschrijven doe je uiteraard met een bewijs van identiteit (sis-kaart)
Je kleutertje kan je inschrijven vanaf de datum dat het 2 jaar en 6 maand is. Het kan echter pas naar school op één van de volgende wettelijke instapdata:
 
 
-         eerste schooldag van september
-         eerste schooldag na de herfstvakantie
-         eerste schooldag na de kerstvakantie
-         één februari
-         eerste schooldag na het krokusverlof
-         eerste schooldag na de paasvakantie
-         eerste schooldag na Hemelvaart
 
Inschrijvingsdagen schooljaar
 
 
 Top
 
 Middagverblijf en eetmalen  
   

- Vanaf de 2de week van september zijn er warme maaltijden op school. Deze moeten vooraf worden betaald. Een warme maaltijd kost € 3,00 voor kleuters en 3,50 voor de lagere school.

- Bij de zelf meegebrachte broodmaaltijd wordt water voorzien. Een eigen flesje water meebrengen is ook mogelijk.  Een kind dat uitzonderlijk eens blijft eten kan ook een warme maaltijd gebruiken. (secretariaat verwittigen vóór 8.45 u.)

- Om organisatorische redenen enkel soep verkrijbaar vanaf het 1ste leerjaar. (soep: € 0,40)

Annuleren van een warme maaltijd kan omwille van ziekte (telefonisch vóór 8.45 u.)
 
 
 Top
 
 Ouderavond  
   
ouderavond voor de kleuterschool  
 
-         Infoavond begin september.
-         In oktober nodigt de kleuterjuf ouders uit van kinderen waarbij ze een probleem vermoedt.
-         In december is een oudercontact voor de ouders van alle kleuters.
-         In maart is er een oudercontact voor de ouders van de derde kleuterklassers.
-         Op het einde van het schooljaar is er oudercontact voor de ouders van alle kleuters.
 
ouderavond voor de lagere school
 
-         Infoavond begin september.
-         Net voor de herfstvakantie nodigt de leerkracht alle ouders uit van kinderen waarbij we ons wat zorgen maken.
-         Laatste week voor de kerstvakantie: oudercontact voor alle ouders.
-         Net voor de paasvakantie: oudercontact voor de ouders van de zorgkinderen.
-         Laatste schoolweek: oudercontact voor alle ouders.
 
   
   

 

© Copyright 2019 | KCD | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved