KCDKCD 3

Schoolreglement K.C.D. 2017-2018
Om het "schoolreglement" (ouders) te raadplegen: klik hier schoolreglement .

Om het schoolreglementje voor kleuters te raadplegen: klik hier schoolreglementje kleuters.

Om het schoolreglementje voor de leerlingen lagere school te raadplegen: klik hier schoolreglementje lagere school.

Om "ons opvoedingsproject" te raadplegen: klik hier opvoedingsproject .

 

 

Beste ouder,

Mededeling betreffende turnkledij:

Vanaf dit schooljaar zijn er nieuwe T-shirts verkrijgbaar (blauw). 

Turnbroekjes zijn nog beperkt dit schooljaar vrijblijvend verkrijgbaar op onze school (donkerblauw).

Groeten

LO-team.

Turn T-shirt

 

Turnbroekje

        

                                                          

 

 

 

 

© Copyright 2019 | KCD | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved