KCDKCD 3

Kangoeroeklas


De kangoeroeklas
In de Kangoeroeklas krijgen “hoogbegaafde”/ “meerbegaafde” kinderen specifieke opdrachten en taken die niet haalbaar zijn binnen een gewone klas.Op aanvraag van de leerkracht van uw kind en naargelang de resultaten van een IQ-test kan uw kind toegelaten worden om deel te nemen aan de activiteiten van de Kangoeroeklas.Dit houdt in dat uw kind wekelijks anderhalf uur de eigen klas verlaat om deel te nemen aan de activiteiten van de Kangoeroeklas. Er wordt verwacht dat de kinderen die naar de kangoeroeklas komen, thuis zelfstandig de in de klas gemiste klasopdrachten verwerken.Afspraken hieromtrent staan in de kangoeroe-agenda.Uw kind krijgt uitbreidingsoefeningen wiskunde en taal aangeboden, die het op eigen tempo verwerkt. Aan deze uitbreidingsleerstof kan ook thuis gewerkt worden,maar enkel mits toelating van de ouders.De kangoeroewerking wordt regelmatig geëvalueerd teneinde uw kind niet te veel te belasten. 

 

film_kan

Voor de deelname aan de Kangoeroeklas hebben wij echter de toelating van de ouder(s) nodig en de resultaten van een IQ-test. Een van de projecten was dit jaar de school voorstellen aan de hand van verschillende media. Zo maakten zij ook een film over onze school. Klik op de foto boven om de film te starten.
 
© Copyright 2019 | KCD | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved