Zorgklas - Aparte zorgjuffen en zorgmeesters

Zorg kleuters - zorg 1ste graad - zorg 2de graad - zorg 3de graad

Ik stel mij vragen, ik maak mij zorgen!

 • Wie gaat naar de zorgklas?
 • Wat leert mijn kind daar?
 • Hoe kan ik mijn kind thuis op de juiste manier helpen?

Herkent u deze vragen? Lees dan onderstaande informatie.

 • Kinderen met leermoeilijkheden bij lezen, schrijven, rekenen komen in overleg met directie, klastitularis en CLB naar de zorgklas. Kinderen die langdurig afwezig zijn komen eveneens naar de zorgklas.
 • Na overleg met de directie en samen met de klastitularis organiseert de zorgleraar differentiatie- activiteiten zodanig dat nadelen, die mogelijk ontstaan door het verlaten van de klasgroep vermeden worden.
 • De zorgleraar begeleidt de kinderen voor het bijwerken van tekorten in de basisleerstof. Dit kan gebeuren:
  • ofwel in een afzonderlijk lokaal, individueel of in kleine groepjes volgens de noodwendigheden die uit de M.D.T. besprekingen voortvloeien. (M.D.T. = directie, klastitularis, taakleerkracht, CLB)
  • ofwel in de eigen klas in afspraak met de titularis.
 • In de 3de kleuterklas helpt de zorgleraar bij voorbereidend schrijven en neemt zij ook schoolrijpheidstoetsen af.
 • Als ouder word je ervan op de hoogte gebracht dat je kind individueel kan worden bijgewerkt in de zorgklas. Via het rapport en persoonlijke gesprekken word je als ouder geregeld geïnformeerd in verband met de vorderingen van je kind.

Beste ouder, de school verwacht ook wat van jou!

 • Als school hechten wij zeer veel belang aan de emotionele ondersteuning die ouders hun kind kunnen bieden: een warme, affectieve benadering, het positief steunen, motiveren, stimuleren, blijven geloven in de mogelijkheden, het aanbieden van goede structuren (werken en ontspanning elk op zijn tijd) zodat het kind evenwichtig kan blijven, het probleem niet opblazen.
 • Dit zijn heel wat verwachtingen, daarom zetten we enkele tips op een rijtje.
  • Blijf vooral ouder
  • Jouw kind is meer dan een leerprobleem. De opvoeding mag niet helemaal in het teken van het schoolse leren gaan staan. Er moeten leuke dingen gebeuren, en die mogen zeker niet altijd aan rapportcijfers gekoppeld worden.
  • Tracht regelmatige en rustige momenten te vinden voor leren en huiswerk maken
  • Een kind dat leermoeilijkheden heeft, laten huiswerk maken terwijl jij aan het koken bent en zijn broertje mag spelen is zoeken naar moeilijkheden. Soms is het beter je kind te laten spelen en aan het huiswerk te beginnen als jij tijd hebt
  • Werk samen met de leerkracht en de zorgleerkracht
  • Als je je kind helpt, kan je best dezelfde uitleg en hulpmiddelen gebruiken als op school
  • Zorg dat het extra helpen thuis geen bron van spanning wordt
  • Extra oefenen thuis gebeurt best met zaken die het kind al redelijk onder de knie heeft, waar het op automatiseren aankomst. Dit soort oefeningen kan vaak op een prettige manier gebeuren.
  • Geloof niet direct in wonderen
  • Leerproblemen zijn vaak hardnekkig. Veel oefenen is meestal de boodschap. Elke vooruitgang is een reden tot blijdschap.

Nog vragen?

Kom dan even praten