Welkom op onze school!

Katholieke Centrumschool Denderleeuw

harmonische ontwikkeling totale persoon

hoofd - hand - hart

toegankelijk onderwijs


positieve omgang verscheidenheid

Vers van de pers

Musical wordt verdaagd. In deze tijden lukt het niet om onze repetities coronaveilig te organiseren. We stellen ons verder ook vragen bij de haalbaarheid van een voorstelling voor veel mensen.

Daarom werd er beslist om onze musical minstens te verdagen naar een latere datum. Meer info later.

Kerstvakantie start op vrijdagmiddag 24 december om 12u05. Er is dus geen school meer in de namiddag. Het college van Burgemeester en Schepenen laat weten dat er die namiddag ook geen buitenschoolse opvang georganiseerd wordt.

Dank voor jullie begrip.

Met de stijgende coronacijfers heeft de overheid beslist om een aantal nieuwe maatregelen in te voeren.

Wij zullen volgende maatregelen op onze school nemen:

> Leerlingen uit 5 en 6 dragen een mondmasker in de klas. Buiten hoeft dit niet. Wij kunnen er als school ter beschikking stellen. Indien je zelf over een mondmasker voor je kind beschikt mag je dit zeker meegeven.

> Kom je als ouder op de schoolterreinen? Draag dan een mondmasker. (Dus ook bij het afhalen van je kind).

> Oudercontacten zullen zoveel als mogelijk digitaal doorgaan.

> Leerkrachten dragen ook een mondmasker wanneer ze de afstand niet kunnen bewaren.

> We blijven inzetten op ventilatie in de klas. Voorzie dus eventueel extra warme kledij voor je kind(eren).

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

> worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.

> vanaf 8 november wordt bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week de klas 1 week in quarantaine geplaatst.

> bij positieve test kleuterleidster wordt de klas gesloten voor 7 dagen.


We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hou het veilig!

Directie KCD