Welkom op onze school!

Katholieke Centrumschool Denderleeuw

harmonische ontwikkeling totale persoon

hoofd - hand - hart

toegankelijk onderwijs


positieve omgang verscheidenheid

Enkele sfeerbeelden van de start van onze 1ste schooldag!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Terug naar school!

Scholen starten op 1 september in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

Er werden verschillende scenario's met kleurcodes uitgewerkt. De Veiligheidsraad beslist over welke fase van kracht is.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je alle info terug vinden.

Info over coronavirus

Betreft: info over coronavirus

Beste ouder,

We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de aanpak rond het coronavirus.


Welke klachten geeft coronavirus?

Coronavirus kan symptomen veroorzaken van koorts, hoesten en kortademigheid. Dit zijn symptomen die ook kunnen voorkomen bij verkoudheid of griep. Tot nu toe zijn er weinig ziektegevallen gemeld bij kinderen.

Wat doet u als uw kind ziek is?

- Het kind moet thuisblijven

- Vermijd openbare plaatsen

- Neem telefonisch contact op met uw arts en volg de instructies

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

- Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep (40 a 60 seconden).

- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilzak.

- Vermijd om handen en kussen te geven.

- Blijf zeker thuis bij ziekte.

- Vermijd zoveel mogelijk contact met zieke personen.

- Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Waar vind ik betrouwbare informatie?

- https://www.info-coronavirus.be/

Welke maatregelen neemt de school?

Letten jullie op de aanbevelingen (mondmasker - afstand bewaren - éénrichting volgen) bij het brengen en halen van de kinderen?

Op de speelplaats en in de klas volgen we de aanbevelingen uit het draaiboek van het Ministerie van Onderwijs. We hebben aandacht voor handhygiëne en verluchten voldoende. Wij gebruiken onze frisse luchtmeters al verschillende jaren op school.

Bij een eventuele besmetting volgen we ook ditzelfde draaiboek. Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s kregen een opdracht in het kader van dit contactonderzoek. In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan dan overgegaan worden tot quarantaine. De procedures zijn beschreven op de website van Onderwijs Vlaanderen https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#Procedure-positieve-test. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien.


Ik hoop jullie met deze info van dienst te zijn en hou jullie op de hoogte als de richtlijnen veranderen.

Met vriendelijke groet,

Ann Van Durme, directeur

Woordje van de voorzitter van het schoolbestuur

Update 2020: van Corona over Leonardo naar Fusio....en nog wat meer

Wij zitten nog maar net over de helft van 2020. Nu al is het een jaar om niet licht te vergeten. Het

coronavirus heeft op een ongekende manier het leven van iedereen ondersteboven gehaald. Voor onze

scholen en onze kinderen betekende het een gehele reorganisatie. Heel wat creativiteit en vernieuwing

kwam er aan te pas. Onze Denderleeuwse scholen : Ikso/Leonardo College, Katholieke Centrumschool

Denderleeuw ( KCD) , 't Landuiterke en Vrije Basisschool (VBS) Welle, hebben de voorbije maanden tot

ieders tevredenheid hun beste beentje voorgezet in het belang van de leerlingen.

Na 30 jaar IKSO ( Instituut voor Katholiek Onderwijs), was het nu samen met de modernisering van het

secundair onderwijs in Vlaanderen tijd voor een nieuw project.

IKSO krijgt een nieuwe naam: Leonardo College, een verwijzing naar Leonardo Da Vinci, de bekende

Italiaanse kunstenaar, architect, ingenieur, wetenschapper, uitvinder uit de Renaissance. Hij was van vele

markten thuis, één van de meest veelzijdige personen ( homo universalis) die de wereld ooit heeft gekend.

Deze nieuwe naam is het begin van een nieuw tijdperk voor de school . Zij zal nog meer inzetten op

veelzijdigheid , zodat de leerlingen maximaal al hun talenten kunnen ontwikkelen.

Op 1 juli 2020 zijn de vzw Katholiek Onderwijs Denderleeuw, die Ikso /Leonardo College, KCD en 't

Landuiterke omvat, en de vzw Vrije Basisschool Welle samengevoegd tot één vzw Katholiek

Onderwijs Denderleeuw Welle. Alle vrije scholen van Denderleeuw zijn nu verenigd.

In deze fusievereniging blijven de scholen hun eigenheid behouden en elk hun eigen accenten leggen,

maar ze zullen samenwerken op pedagogisch en didactisch vlak, ervaringen uitwisselen, gezamenlijke

nascholingen organiseren en een breed uitwisselingsforum creëren voor leerkrachten, ouders en

leerlingen. De vier scholen van de nieuwe vereniging zullen aan meer dan 2200 leerlingen onderwijs en

opvoeding verstrekken. Deze schaalvergroting biedt ook tal van mogelijkheden tot verbetering op

bestuurlijk en logistiek vlak.

Op één september krijgt de VBS Welle een nieuwe directrice , Mevrouw An Van Neck, in opvolging van

Lieve Van Valkenborg en zal onze afdeling in de Kruisstraat opnieuw een volledige cyclus lager

onderwijs aanbieden.

Na het afronden van de infrastructuurwerken – nieuwe toiletten voor KCD en Leonardo college eerste

graad en de werken in de Kruisstraat starten dit jaar op twee sites belangrijke nieuwbouwprojecten: één

voor het Leonardo College in de Nieuwstraat te Denderleeuw en één voor de VBS Welle in de Kerkstraat

te Welle.

2020 zal geen onbeschreven blad zijn in de annalen van de vrije scholen van Denderleeuw en Welle.


Jan Van Mulders, voorzitter vzw KODW