LIST - Lezen IS Top

Via LIST willen we op KCD

Zelfstandige en gemotiveerde lezers ontwikkelen die 

kunnen stillezen - lezen om te leren – lezen voor hun plezier (levenslang leesplezier) – participeren aan de maatschappij en hun kennis van de wereld verruimen.

We streven volgende doelen na:

 leesmotivatie verhogen (leesplezier),

 leesbegrip verhogen (begrijpend lezen),

 leestechniek vergroten (leesniveau).

Het is een uitdaging om deze 3 doelen samen te brengen. Ons leesproject LIST draagt hiertoe bij. Goed

leesonderwijs speelt in op deze 3 doelen. Er bestaat een onderlinge samenhang tussen de verschillende

doelen.


MISSIE =

“Studies tonen aan dat leerlingen die meer vrij lezen, beter lezen, beter

schrijven, beter spellen, betere grammaticale vaardigheden hebben, een ruimere

woordenschat bezitten” (Krashen)