Huiswerkbeleid

Eerste graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

De agenda wordt dagelijks tijdens het afsluitkwartier  met de leerlingen besproken.

1ste lj : maximum twee dagen per week huiswerk; niet op woensdag

2de lj : maximum drie dagen per week huiswerk; niet op woensdag

Op verjaardagen geen huiswerk.

De juf/meester kijkt de agenda elke dag na en parafeert hem.

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

Eerste leerjaar:  met ondersteuning van de ouders.

Tweede leerjaar: op voorhand ingeschreven dictee.

Wat wordt van de ouders verwacht ?

Zorg voor een rustig plekje.

De agenda dagelijks paraferen en de boekentas controleren.

Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, noteer dit dan gerust in de agenda.

Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost.

Lezen en tafels kunnen best opgevolgd worden.

Stimuleer je kind door: een schouderklopje, een aanmoediging, …

Algemeen

De juf/meester verbetert het huiswerk.

Werktijd: maximum 15min.  d. w. z. dat uw kind na 15min werken mag  stoppen.

Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken in te halen.

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en noteert dit in de agenda .

Een overzicht hiervan vindt u terug op het rapport.

Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, kan u dit best meedelen in de agenda.

Tweede graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

Wat wordt van de ouders verwacht ?

Algemeen

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

Derde graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

Wat wordt van de ouders verwacht ?

Algemeen

Wat als huiswerk niet gemaakt is?