Huiswerkbeleid

Eerste graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

De agenda wordt dagelijks tijdens het afsluitkwartier met de leerlingen besproken.

1ste lj : maximum twee dagen per week huiswerk; niet op woensdag

2de lj : maximum drie dagen per week huiswerk; niet op woensdag

Op verjaardagen geen huiswerk.

De juf/meester kijkt de agenda elke dag na en parafeert hem.

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

Eerste leerjaar: met ondersteuning van de ouders.

Tweede leerjaar: op voorhand ingeschreven dictee.

Wat wordt van de ouders verwacht ?

Zorg voor een rustig plekje.

De agenda dagelijks paraferen en de boekentas controleren.

Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, noteer dit dan gerust in de agenda.

Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost.

Lezen en tafels kunnen best opgevolgd worden.

Stimuleer je kind door: een schouderklopje, een aanmoediging, …

Algemeen

De juf/meester verbetert het huiswerk.

Werktijd: maximum 15min. d. w. z. dat uw kind na 15min werken mag stoppen.

Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken in te halen.

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en noteert dit in de agenda .

Een overzicht hiervan vindt u terug op het rapport.

Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, kan u dit best meedelen in de agenda.

Tweede graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

 • De agenda wordt dagelijks tijdens het afsluitkwartier met de leerlingen besproken.

 • Op woensdag, vrijdag en bij verjaardagen: geen huiswerk.

 • De juf/meester kijkt de agenda wekelijks na en parafeert hem. Bij sommige leerlingen kan dit dagelijks.

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

 • De vaardigheid om leerstof te verwerken wordt stapsgewijs aangebracht in de klas.

 • Volgende lessen worden op voorhand ingeschreven: dictee, wero.

 • Bingel kan als huiswerk gegeven worden; bvb voor spelling.

 • Indien u thuis geen computer/internet heeft, kan dit op school zelfstandig gebeuren tijdens de klasdag.

Wat wordt van de ouders verwacht ?

 • Zorg voor een rustig plekje.

 • De agenda dagelijks paraferen en de boekentas controleren.

 • Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van taken of lessen, noteer dit dan gerust in de agenda.

 • Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost.

 • Stimuleer je kind door: een schouderklopje, een aanmoediging, …

Algemeen

 • Het huiswerk wordt steeds verbeterd.

 • Werktijd: maximum 30min. d. w. z. dat uw kind na 30min werken mag stoppen.

 • Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken in te halen.

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

 • De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en noteert dit in de agenda .

 • Een overzicht hiervan vindt u terug op het rapport.

 • Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, kan u dit best meedelen in de agenda.

Derde graad

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ?

 • De leerlingen schrijven een weekplanning in hun agenda.

 • De agenda wordt dagelijks tijdens het afsluitkwartier met de leerlingen overlopen. De leerkracht zal op dat moment ook ondersteunen bij het plannen van het huiswerk: Wanneer? Wat? Hoe?

 • Op woensdag, vrijdag en bij verjaardagen: geen extra huiswerk.

 • De juf/meester kijkt de agenda wekelijks na en parafeert hem. Bij sommige leerlingen kan dit dagelijks zijn.

Hoe leren we de kinderen een planning maken ?

 • De vaardigheid om leerstof te verwerken wordt stapsgewijs aangebracht in de klas.

 • De leerlingen schrijven een weekplanning in de agenda.

 • Wanneer er taken op computer/internet zijn, worden de vaardigheden vooraf aangeleerd in de klas en is er de mogelijkheid om dit in de klas te maken. Hierbij wordt voorrang gegeven aan leerlingen die thuis geen computer /internet hebben.

 • Vocabulaire Frans wordt zeer regelmatig in de weekplanning opgenomen.

Wat wordt van de ouders verwacht ?

 • Zorg voor een rustig plekje.

 • De agenda dagelijks paraferen en de boekentas controleren.

 • Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van taken of lessen, noteer dit dan gerust in de agenda.

 • Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost.

 • Het inoefenen van Franse vocabulaire kan best opgevolgd worden.

 • Stimuleer je kind door: een schouderklopje, een aanmoediging, …

Algemeen

 • Het huiswerk wordt steeds verbeterd.

 • Werktijd:

 • 5de leerjaar maximum 45 min. d.w.z. dat uw kind na 45 min. werken map stoppen.

 • 6de leerjaar maximum 1 uur d.w.z. dat uw kind na 1 uur werken mag stoppen.

 • Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken in te halen.

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

 • De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en noteert dit in de agenda .

 • Een overzicht hiervan vindt u terug op het rapport.

 • Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, kan u dit best meedelen in de agenda.