Welkom op onze school!

Katholieke Centrumschool Denderleeuw

harmonische ontwikkeling totale persoon

hoofd - hand - hart

toegankelijk onderwijs


positieve omgang verscheidenheid

Info over coronavirus

Betreft: info over coronavirus

Beste ouder,

We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de aanpak rond het coronavirus.


Welke klachten geeft coronavirus?

Coronavirus kan symptomen veroorzaken van koorts, hoesten en kortademigheid. Dit zijn symptomen die ook kunnen voorkomen bij verkoudheid of griep. Tot nu toe zijn er weinig ziektegevallen gemeld bij kinderen.

Wat doet u als uw kind ziek is?

- Het kind moet thuisblijven

- Vermijd openbare plaatsen

- Neem telefonisch contact op met uw arts en volg de instructies

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

- Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep (40 a 60 seconden).

- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilzak.

- Vermijd om handen en kussen te geven.

- Blijf zeker thuis bij ziekte.

- Vermijd zoveel mogelijk contact met zieke personen.

- Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Waar vind ik betrouwbare informatie?

- https://www.info-coronavirus.be/

Welke maatregelen neemt de school?

- De school volgt de instructies van de overheid en staat in nauw contact met het CLB.

- De school heeft extra aandacht voor de hygiënische maatregelen zoals hierboven beschreven.

- Als uw kind symptomen heeft, zal gevraagd worden uw kind af te halen.


Ik hoop jullie met deze info van dienst te zijn en hou jullie op de hoogte als de richtlijnen veranderen.

Met vriendelijke groet,