Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

 VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE vanaf 23.05.2023


Ouders die hun kind niet hebben aangemeld, dienen te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op dinsdag 23 mei 2023 (vanaf 9u) om hun kind in te

schrijven in een school. Dit volgens onderstaande procedure. Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school. Deze plaatsen zullen beperkt zijn (zeker voor het lager onderwijs).


Een update van het aantal vrije plaatsen verschijnt uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 onderaan deze pagina.


PROCEDURE:


vrije plaatsen 23-24 website.xlsx

                                             Wanneer je kind 2,5 jaar is geworden, mag het naar school komen.

               De instapdata zijn:

            -  de eerste schooldag na de zomervakantie                        -  de eerste schooldag na de krokusvakantie

            -  de eerste schooldag na de herfstvakantie                         -  de eerste schooldag na de paasvakantie

            -  de eerste schooldag na de kerstvakantie                           -  de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

                                                              Bereken hier de instapdatum van jouw kind.