Versoepelingen quarantaineregels - update 27 januari 2022

Beste ouders


De ministers van Volksgezondheid en de minister van onderwijs beslisten woensdag 26/01/2022 over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs.

De huidige maatregelen kan je hieronder lezen:

 

> Wat als…

 …je kind ziek is of positief heeft getest?

Heeft je kind symptomen? Laat het dan zo snel mogelijk testen. Je kind blijft thuis tot de resultaten van de test. Via enkele vragen kan je online een gratis pcr-test aanvragen. (https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest)

Is de test positief (pcr of antigeentest), dan moet je kind 7 dagen thuis in isolatie – ook indien je kind geen symptomen meer heeft. Daarna mag je kind terug naar school op voorwaarde dat hij/zij 3 dagen koortsvrij is en er een verbetering is van de symptomen.

Is de test negatief, en de symptomen zijn verdwenen, mag je kind wel naar school.

Kinderen die een ander virus dan corona te pakken hebben, blijven uiteraard ook best thuis.

 

…er een besmetting is in het gezin?

Test mama, papa, broer, zus of inwonende grootouder positief op het coronavirus, dan hangt het ervan af of je kind symptomen heeft of niet.

Voelt je kind zich kiplekker, dan mag het gewoon naar school blijven gaan. Deze uitzondering geldt enkel om naar school te kunnen gaan. Voor hobby's e.d. blijven zij de huidige quarantaineregels volgen.

Heeft het toch last van een snotneus, of erger, dan moet je kind zich laten testen. Logischerwijs blijft je kind thuis bij een positieve test of ziekte.

 

…er een klasgenoot of leerkracht besmet is in de klas?

Alle kinderen worden als laag-risico beschouwd. Testen moet enkel bij ziekte en symptomen.

De kinderen mogen gewoon naar school blijven komen. De klas wordt niet meer collectief gesloten wegens besmettingen.

De school kan de klas wel nog sluiten wegens overmacht (bijvoorbeeld geen opvangmogelijkheden wegens teveel afwezige leerkrachten).

 

> We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, dragen van mondmaskers vanaf 6 jaar, handhygiëne en beperken van fysieke contacten.

 Af en toe een zelftest doen, wordt aangeraden.

Lokaal (na overleg tussen CLB, lokaal bestuur, schooldirectie en Zorg en Gezondheid) kan beslist worden om extra maatregelen te nemen indien nodig.

 

 Verzorg jullie en draag zorg voor elkaar! 

directie KCD 

Aanpassingen quarantaineregels - update 17/ januari 2022 

Beste ouders

Opnieuw werden de regels voor quarantaine gewijzigd. Kinderen die in contact kwamen met een besmet persoon binnen het gezin moeten nu toch weer in quarantaine.

Meer lezen kan u hieronder:

Leerlingen uit het basisonderwijs dragen vanaf het 1ste leerjaar een mondmasker: leerlingen uit basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met een besmette persoon en zelf geen symptomen vertonen, worden daardoor als laagrisicocontact beschouwd, en niet meer getest of in quarantaine gezet.

Dit geldt ook voor kleuters en leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs die geen mondmasker moeten of kunnen dragen. Leerlingen worden als laag risico beschouwd wanneer de klassen goed geventileerd werden.

Als er binnen een periode van 7 dagen in één klasgroep 4 of meer  besmettingen optreden, of wanneer 25% van de klasgroep besmet is, treedt de noodremprocedure tegen clusterbesmettingen in werking.

De hele klas sluit preventief gedurende 5 dagen.

Alle leerlingen gaan gedurende die periode in quarantaine.

Leerlingen worden niet getest indien ze asymptomatisch zijn.

De school en/of het CLB communiceren duidelijk vanaf wanneer de leerlingen terug naar school mogen.

De klasleerkracht gaat, ongeacht de vaccinatiestatus, in quarantaine gedurende 5 dagen. Ook andere personeelsleden die meer dan 15 minuten, zonder mondmasker en op minder dan 1,5 m afstand in een binnenruimte in contact kwamen met de betrokken klasgroep gaan, ongeacht hun vaccinatiestatus, in quarantaine gedurende 5 dagen.

Leerlingen die in de 7 dagen voorafgaand aan de activering van de noodrem geen contact met de klasgroep hebben gehad, vallen strikt genomen niet onder het toepassingsgebied van de noodrem. In dat geval is een beoordeling per geval vereist om te bepalen welke maatregelen voor deze leerlingen moeten worden genomen (rekening houdend met de logistieke en organisatorische implicaties).

Indien kinderen onder 12 jaar en kinderen vanaf 12 jaar die nog in het basisonderwijs zitten, blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, worden ze als hoog risicocontact beschouwd volgen ze de algemene quarantaineregels.

Dit houdt een quarantaine van 10 dagen in, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits een dagelijkse negatieve zelftest (vanaf dag 7 t.e.m. dag 10).

De quarantaine mag niet verlaten worden om naar school te gaan. Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een PCR- of antigeentest, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine.

Na de quarantaineperiode geldt gedurende een periode van 10 dagen verhoogde waakzaamheid (mondmaskerdracht vanaf 6 jaar, afstand bewaren, vermijden van contacten met kwetsbare personen…).

Kinderen die bij buitenschoolse activiteiten blootgesteld worden aan een besmetting, worden beschouwd als laagrisicocontact en gaan niet in quarantaine en worden enkel getest bij mogelijke symptomen. Meer informatie over besmettingen buiten de schoolcontext vind je bij Sciensano(dit is een externe link).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

directieteam KCD


Maatregelen vanaf 10 januari - bijgeschaafd 13/01/2022 

Beste ouders 

Sinds 10 januari gelden er nieuwe test- en quarantainemaatregelen. Voor het basisonderwijs werden die de laatste dagen meerdere malen bijgestuurd en verfijnd. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

Contact met index in thuissituatie

• Als een kind jonger dan 12 jaar in contact komt met iemand binnen het gezin die besmet is met COVID-19, wordt gekeken naar de volwassene binnen dat gezin die het minst goed gevaccineerd is.

Als ALLE volwassenen volledig gevaccineerd zijn (= geboosterd, ofwel minder dan 5 maanden geleden basisvaccinatie gehad), moet het kind NIET in quarantaine.

Als een van de volwassenen niet of onvolledig gevaccineerd is, moet de <12-jarige wél in quarantaine.

Het is daarbij niet belangrijk wie binnen het gezin besmet is en of die persoon zich isoleert van de <12 jarige. De duur van de quarantaine is dezelfde als voor de niet of onvolledig gevaccineerde volwassene.

• Deze quarantaine is NIET nodig als het kind jonger dan 12 jaar in de afgelopen 150 dagen besmet was met COVID-19 (herstelcertificaat of bewezen door een snelle antigeentest die door een zorgverlener afgenomen werd). Ze moeten wel bijzondere voorzorgen nemen, zoals strikt dragen van mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen.

• Voor kinderen van gescheiden ouders wordt er geadviseerd om tijdens een periode van isolatie en/of quarantaine NIET te wisselen van locatie (of van ouder). Dit om besmettingen bij het andere gezin zoveel mogelijk te beschermen.

Noodremprocedure

Bij toepassing van de ‘noodremprocedure’ (= 4 besmettingen in 1 klas binnen 1 week tijd) gelden omwille van de intense viruscirculatie strengere richtlijnen:

• De klas wordt gesloten en alle kinderen en de leerkracht moeten gedurende 5 dagen in quarantaine. 

• Er zijn geen uitzonderingen. Ook de volledig gevaccineerde leerkracht dient een quarantaine te respecteren, evenals kinderen met een recente infectie. 

• Aansluitend aan de quarantaine moet nog gedurende 5 dagen verhoogde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden met verder beperken van contacten en mijden van risicogroepen.

Risicocontact in andere context

In geval van blootstelling in een andere context (bv. sportclub, niet inwonend familielid of vriend...) wordt het kind beschouwd als een laagrisicocontact.

 

Heel kort samengevat betekent dit dat een kind jonger dan 12 jaar enkel in de thuiscontext een hoogrisicocontact kan oplopen, en de regels volgt zoals die daar gelden voor de minst gevaccineerde volwassen huisgenoot.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groeten,

directie KCD Maatregelen vanaf 10 januari 2022 


We vermelden graag nog de volgende maatregelen die we op school naleven met betrekking tot het vermijden van coronabesmettingen.

 

Meer info rond quarantaineregels kan u ook terug vinden via volgende link:

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/coronatesten-en-quarantaine

of via 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/kinderen-jonger-dan-12-jaar  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,

Directie KCD